top of page

Napos-Házak-Orfű

Általános Szerződési Feltételek és Házirend

aktuális 2018. február 23.-tól visszavonásig

 

Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján az Napos-Házak Orfű (7677 Orfű, Naposdomb 5, 7677 Orfű, Széchenyi tér 24 A & B, 7677 Orfű, Herman Ottó utca 14) szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) szálláshely-szolgáltatási szerződést köt Vendégeivel. A Vendégek a szálláshely-szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten elfogadják az ÁSZF-ben foglaltakat, amelytől eltérni csak abban az esetben lehet, ha erről a Szolgáltató és a Vendég előzetesen írásban kifejezetten megállapodtak. 

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:                                      Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. Szerződés kizárólag a Vendég írásban (email) leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (email) megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat. A szobák, apartmanok pontos leírását a ww.naposorfu.hu weboldal „Apartmanok és Árak” menüpontban lehet megtekinteni. A foglalással kapcsolatos egyéb kérdésekre a megadott elérhetőségeken is kapható megfelelő információ. 

 2. Ki- és bejelentkezés                                                                                Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket megállapodás szerinti nap 14:30 órától elfoglalni. A Vendégnek a szobát az elutazás napján 11 óráig el kell hagynia. Az apartmanok foglaltságának függvényében térítésmentesen biztosíthatjuk a korai érkezés, illetve késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatást a Vendég igénybe kívánja venni, azt a foglalással egyidejűleg szükséges jeleznie. 

 3. A tartózkodás  meghosszabbítása                                                                      A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12.00 óráig nem hagyja el és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik. 

 4. Árak, díjak:                                                                                                               A Szolgáltató aktuális árai a weboldalán és az apartmanokban megtalálhatók. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. Az ár mindig a kiválasztott apartman és szolgáltatás mellett feltüntetett teljes, bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza, de nem tartalmazza az idegenforgalmi adó mértékét, és az egyéb szolgáltatások árát. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (áfa, ifa) módosulása miatti többlet-terheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Szerződő félre. 

 5. Ajánlatok, kedvezmények Az aktuális ajánlatok, kedvezmények az apartmanház weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.                                                                 Gyermekkedvezmények:  A gyermekek részére – a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén – az alábbi szálláskedvezményeket biztosítjuk: 0-6 éves kor között ingyenes, 6-12 éves kor között 50%. Lehetőség van gyermekágy igénybevételére, melyet előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges. 

 6. Lemondási feltételek Amennyiben az apartmanház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők: A vendég jogosult foglalását lemondani, amelyet 30 naptári nappal az érkezést megelőzően díjmentesen megtehet. Amennyiben a lemondás az érkezés napját megelőző 30 napon belül történik, akkor a foglaló összege nem kerül visszatérítésre, azt a Szolgáltató kötbérként érvényesíti. Amennyiben a Vendég az érkezési napon 19.00 óráig nem érkezik meg és nem lett kikötve késői bejelentkezés, abban az esetben a szállást a Szolgáltató a Vendég részére az érkezési napot követő nap 11.00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. 

 7. Fizetés módja: A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzben, vagy a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával és SZÉP kártyával. A fizetés pénzneme a magyar forint. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szolgáltató bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeg az érkezés napjáig a számlán jóváírásra kerüljön. A szerződő fél a foglalását egyes esetekben előleg megfizetésével biztosítja. Ezt a foglalástól számított 3 napon belül teljesíteni kell, előzetesen egyeztetetett összegben és fizetési móddal. A teljesítés történhet bankkártyaadatok megadásával, átutalással vagy SZÉP kártyán keresztül amennyiben a kártya kibocsájtója ezt támogatja. Egyéb fizetési módok a helyszínen: apartmanház által és/vagy szerződött partnere kiállított voucherek. 

 8. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése: A Szolgáltató jogosult a szálláshely-szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni különösen, de nem kizárólagosan, ha:                                                                                                                    - a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant és egyéb helyiségeket.                                                                                                                            - a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik.                                                                                                                    - a Vendég nem tartja be a mellékelt és az apartmanokban kihelyezett házirend szabályait, különös tekintettel a más vendégek és a környék nyugalmának megzavarására                                                                              A felsorolás nem teljes körű, Szolgáltató pedig minden egyes esetben külön mérlegelni köteles a felmondás megalapozottságát. Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik. 

 9. A Vendég jogai és kötelességei: A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató az apartmanokban és a weboldalán elérhetővé teszi a apartmanházhoz tartozó felügyeleti szerveket. A megállapodás szerinti díj megfizetése a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshelyszolgáltatási szerződés befejezésekor esedékes. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak az utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását. A szemetet az apartmanok területén elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni, figyelembe véve a kifüggesztett újrahasznosítási szabályokat.  A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet. Az apartmanok területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég saját felelősségre, rendeltetésszerűen köteles használni. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében az apartmanház nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében az apartmanház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. Az apartmanház alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint az apartmanház területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve az apartmanház területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy az apartmanház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a apartmanház üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. Az apartmanban történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. Az apartmanok használati eszközeinek, berendezési tárgyainak rendeltetésellenes használata során bekövetkezett károkozásért a vendég felel. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató apartmanházában. A Vendég köteles az apartmanház épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. 

 10. Kutyákkal kapcsolatos rendelkezések: Az apartmanok kutyabarát minősítéssel rendelkeznek, és a vendégek ingyenesen hozhatják magukkal kedvenceiket. Sajnos egészségügyi okokból macskákat nem tudunk fogadni.                                                                                                                                                                   - a kutyát ágyra, ágyneműre, kanapéra felengedni szigorúan tilos, kizárólag a számukra fenntartott fekvőhelyeket használhatják az apartmanban                                                       - a kutyát az apartmanban egyedül hagyni nem szabad, minden esetben köteles a vendég a kutyát magával vinni                                                                                                            - kutya által az apartman és a kert berendezéseiben és a környezetében okozott esetleges károkért teljes mértékben a vendég felel                                                                                 - a szabályok be nem tartása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatói szerzőés azonnali , egyoldalú felbontására és felszólíthatja a vendéget az apartmanház haladéktalan elhagyására. 

 11. Szolgáltató jogai és kötelezettségei: Amennyiben a Vendég az igénybe vett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ÁSZF-ben, a Szolgáltató egyedi csomagajánlatában vagy külön adott ajánlatában meghatározott díjon, kötbéren felül köteles megtéríteni a Szolgáltatónak szerződésszegű magatartásával okozott kárt is. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások szerinti teljesítése. Szolgáltatót a Vendég által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért semminemű felelősség nem terheli. A apartmanházon belüli területen, valamint a kertben a többi vendég és a szomszédok nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve az apartmanok belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a teraszokon, udvaron történő hangos zenélést. 

 12. Kártérítési felelősség A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket az apartmanház területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése, ellopása vagy megsemmisülése folytán szenved el. Vendégek személygépjárműjében, személyes használati és/vagy vagyontárgyaiban keletkezett károkat (ideértve a lopáskárt is) a Vendégek maguk kötelesek viselni. A Szolgáltató az értékesebb vagyontárgyak elhelyezésére páncélszekrényt a apartmanokban nem biztosít. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 

 13. Adatvédelem: A megadott személyes adatok valódiságáért a Vendég felel. Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel, melyhez minden esetben előzetes jóváhagyást kér. A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a www.naposorfu.hu honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et az apartmanokban is elhelyezi. Vitás kérdésekben felek a Szálláshely üzemeltető cég székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen ÁSZF bármilyen nyelvre történő lefordítása esetén, abban bármilyen eltérés mutatkozik, mindig a magyar nyelvű változat az irányadó.

bottom of page